دوره های داستان نویسی مقدماتی  و پیشرفته دکتر ترابیان

در دوره های داستان نویسی که به طور کارگاهی توسط استاد ترابیان تدریس شده است هنر آموزان با تعریف داستان کوتاه، تفاوت ها و شباهت ها با انواع مشابه، انواع حادثه، حادثه ی داستانی و تفاوت آن با یک حادثه ی غیر داستانی، روایت، زمان و مکان در داستان و شیوه ی روایت آشنا می شوید. مسلم است که این گام گام نخست است اما باید  درست برداشته شود تا بتوان راه را ادامه داد.

داستان کودک یک

داستان کودک یک

170,000 تومان

داستان کودک دو

داستان کودک دو

170,000 تومان

داستان بلند یک​

داستان بلند یک

170,000 تومان

داستان بلند دو

داستان بلند دو

170,000 تومان

داستان بلند سه

داستان بلند سه

170,000 تومان

داستان بلند چهار

داستان بلند چهار

170,000 تومان

1 کارگاه آموزش داستان نویسی
انجمن ادبیات داستانی سمر
ساعت ها آموزش کارگاهی اصول و فنون داستان نویسی و سبک های ادبی

دوره های مکاتب ادبی و سبک شناسی دکتر ترابیان

در رئالیسم، شخصیت‌پردازی، زاویه دید و روایت را بسیار پرمغزتر به کار می‌بریم تا بتوانیم زوایای روشن‌تر و عمیق‌تری از واقعیت را در داستانمان به تصویر بکشیم. در رئالیسم جادویی از حس به فراحس می‌رویم و در قالب تکنیک‌ها، جادو و معنا را در داستان جاری می‌کنیم و خواننده را همراه خود در داستان می‌سازیم. در سورئال شما با واقعیت‌برتر روبرو هستید و قرار است آن را به تصویر بکشید.. قسمت‌هایی از یک موضوع را نشان دهید که کمتر دیده و یا اصلا دیده نشده و قرار است برای اولین بار از زبان شما که  ساختار سورئالی آموخته است، به تماشا درآید. زبانی که ناخودآگاه‌نویسی را تمرین کرده و با تکنیک‌های این سبک هیجان انگیز آشنا شده است.

در رئالیسم، شخصیت‌پردازی، زاویه دید و روایت را بسیار پرمغزتر به کار می‌بریم تا بتوانیم زوایای روشن‌تر و عمیق‌تری از واقعیت را در داستانمان به تصویر بکشیم. در رئالیسم جادویی از حس به فراحس می‌رویم و در قالب تکنیک‌ها، جادو و معنا را در داستان جاری می‌کنیم و خواننده را همراه خود در داستان می‌سازیم. در سورئال شما با واقعیت‌برتر روبرو هستید و قرار است آن را به تصویر بکشید.. قسمت‌هایی از یک موضوع را نشان دهید که کمتر دیده و یا اصلا دیده نشده و قرار است برای اولین بار از زبان شما که  ساختار سورئالی آموخته است، به تماشا درآید. زبانی که ناخودآگاه‌نویسی را تمرین کرده و با تکنیک‌های این سبک هیجان انگیز آشنا شده است.

سبک پست مدرنیسم یک

سبک پست مدرنیسم یک

220,000 تومان

سبک پست مدرنیسم دو

سبک پست مدرنیسم دو

220,000 تومان