خانه » کارگاه های سبک شناسی

کارگاه های سبک شناسی

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه مدرنیسم دو – انجمن سمر

کارگاه مدرنیسم دو

گزارش تصویری از کارگاه مدرنیسم دو  انجمن ادبیات داستانی سمر که در روز شنبه ۲۸ مهرماه در فرهنگسرای فناوری و رسانه مشهد برگزار شد.  موضوع : تنهایی، عشق و تنهایی، خودشناسی، از خودبیگانگی انسان از نگاه مدرنیست ها

ادامه نوشته »

خلاصه درس جلسه نهم کارگاه مدرنیسم – ترم تابستان ۹۷

خلاصه درس جلسه اول کارگاه مدرنیسم - استاد ترابیان

 خلاصه جلسه نهم  کلاس داستان نویسی – سبک مدرنیسم – استاد ترابیان  – شنبه ۹۷/۰۶/۱۰

ادامه نوشته »

خلاصه درس جلسه هشتم کارگاه مدرنیسم – ترم تابستان ۹۷

خلاصه درس جلسه اول کارگاه مدرنیسم - استاد ترابیان

 خلاصه جلسه هشتم  کلاس داستان نویسی – سبک مدرنیسم – استاد ترابیان  – شنبه ۹۷/۰۶/۰۳

ادامه نوشته »

گزارشی کوتاه از جلسه هفتم کارگاه مدرنیسم – ترم تابستان ۹۷

گزارشی کوتاه از جلسه هفتم کارگاه مدرنیسم   جلسه با نام و یاد خداوند بزرگ اغاز شد. ابتدا آقای اسلام دوست ارائه زندگی و اندیشه ی مارکس و ارتباط اندیشه ازخود بیگانگی او و مدرنیسم را در پانزده دقیقه بیان گردند و سپس در مورد جلسه ششم یادآوری کوتاهی شد و بعد استاد ترابیان از دانشجویان خواستند تا داستانهای تکنیکی …

ادامه نوشته »

خلاصه درس جلسه ششم کارگاه مدرنیسم – ترم تابستان ۹۷

 خلاصه جلسه ششم کلاس داستان نویسی – سبک مدرنیسم – استاد ترابیان – شنبه ۹۷/۰۵/۲۰ 

ادامه نوشته »

خلاصه درس جلسه پنجم کارگاه مدرنیسم – ترم تابستان ۹۷

خلاصه درس جلسه اول کارگاه مدرنیسم - استاد ترابیان

خلاصه جلسه پنجم کلاس داستان نویسی – سبک مدرنیسم –استاد ترابیان – شنبه ۹۷/۰۵/۱۳

ادامه نوشته »

خلاصه درس جلسه چهارم کارگاه مدرنیسم – ترم تابستان ۹۷

خلاصه درس جلسه اول کارگاه مدرنیسم - استاد ترابیان

خلاصه جلسه چهارم کلاس داستان نویسی – سبک مدرنیسم – استاد ترابیان – شنبه ۹۷/۰۵/۰۶ 

ادامه نوشته »

خلاصه درس جلسه سوم کارگاه مدرنیسم – ترم تابستان ۹۷

خلاصه درس جلسه اول کارگاه مدرنیسم - استاد ترابیان

 خلاصه جلسه سوم کلاس داستان نویسی – سبک مدرنیسم – استاد ترابیان – شنبه ۹۷/۰۴/۳۰ 

ادامه نوشته »

خلاصه درس جلسه دوم کارگاه مدرنیسم – ترم تابستان ۹۷

خلاصه درس جلسه اول کارگاه مدرنیسم - استاد ترابیان

 خلاصه جلسه دوم کلاس داستان نویسی – سبک مدرنیسم – استاد ترابیان – شنبه ۹۷/۰۴/۲۳   

ادامه نوشته »

خلاصه درس جلسه اول کارگاه مدرنیسم – ترم تابستان ۹۷

خلاصه درس جلسه اول کارگاه مدرنیسم - استاد ترابیان

 خلاصه جلسه اول کلاس داستان نویسی – سبک مدرنیسم – استاد ترابیان – شنبه ۹۷/۰۴/۱۶  خلاصه درس جلسه اول کارگاه مدرنیسم – استاد ترابیان

ادامه نوشته »