ثبت نام کارگاه ها

ثبت نام کارگاه سبک های ادبیات داستانی( رئالیسم)

انجمن ادبیات داستانی سمر با همکاری انجمن علمی ادبیات خراسان برگزار می کند: کارگاه داستان نویسی سبک های ادبیات داستانی ( رئالیسم) مدرس: جناب آقای دکتر علی اکبر ترابیان زمان شروع دوره: ۱۵ تیرماه مکان:  مشهد، مرکز شهید کامیاب، نبش سناباد۳۵ علاقمندان می توانند با ورود به بخش کارگاه داستان نویسی سایت ثبت نام نمایند.

ادامه نوشته »

ثبت نام کارگاه داستان نویسی ۱

انجمن ادبیات داستانی سمر با همکاری انجمن علمی ادبیات خراسان برگزار می کند: کارگاه داستان نویسی ۱ مدرس: جناب آقای دکتر علی اکبر ترابیان زمان شروع دوره: ۱۵ تیرماه مکان:  مشهد، مرکز شهید کامیاب، نبش سناباد۳۵ علاقمندان می توانند با ورود به بخش کارگاه داستان نویسی سایت ثبت نام نمایند.

ادامه نوشته »

ثبت نام کارگاه داستان نویسی ۱

ادامه نوشته »

ثبت نام کارگاه داستان نویسی انجمن ادبیات داستانی سمر تیرماه ۹۶

ثبت نام کارگاه داستان نویسی انجمن ادبیات داستانی سمر انجمن ادبیات داستانی سمر کارگاه داستان نویسی در ۴ ترم برگزار می کند: شروع ترم یک: تیرماه ۹۶ مهلت ثبت نام: تا ۲۵ خرداد ماه علاقمندان می توانند در مدت تعیین شده به آدرس: خیابان سناباد، نبش سناباد۳۵، مجموعه فرهنگی شهید کامیاب مراجعه نمایند و یا با تلفن های ۳۸۴۱۴۴۴۶ و …

ادامه نوشته »