اختتامیه جشنواره مو به مو؛ علیرضا جمشیدی مدرس انجمن ادبیات داستانی سمر برگزیده شد

علیرضا جمشیدی عضو انجمن ادبیات داستانی سمر برگزیده جشنواره ی مو به مو شد بنا بر اعلام دبیرخانه ی جشنواره ی مو به مو به علت محدودیت های به وجود آمده جهت برگزاری اختتامیه جشنوارهبرگزیدگان  اعلام خواهند شد و جوایز نفرات برتر برای این عزیزان ارسال خواهد شد. این رویداد در اولین سال برگزاری شاهد…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد