انجمن ادبیات داستانی سمر

– آموزش اصول و فنون داستان نویسی به روش کارگاهی

– نقد و بررسی آثار اعضای انجمن و آثار نویسندگان داخلی و خارجی

– چاپ و نشر آثار منتخب

– برگزاری نشست های تخصصی

پست

442

نوشته

18

دوره داستان نویسی

عضو انجمن

111

عضو انجمن سمر

معلم

10

مدرس انجمن سمر

پست

442

نوشته

18

دوره داستان نویسی

عضو انجمن

111

عضو انجمن سمر

معلم

10

مدرس انجمن سمر

جدیدترین اخبار

اخبار انجمن سمر

دوشنبه های مهربان داستان

دوشنبه های مهربان داستان،سلسله نشست های تخصصی نقد و برسی داستان سلسله نشست های تخصصی

ثبت نام کارگاه های داستان نویسی سمر

کارگاه های داستان نویسی دکتر ترابیان

آموزش آکادمیک داستان نویسی

بیش از ۱۷ کارگاه داستان نویسی مقدماتی و پیشرفته
فایل صوتی mp3
کد تخفیف ویژه برای اعضای انجمن سمر
امکان خرید دوره ها بصورت تک جلسه

آخرین نوشته ها

اعضای انجمن ادبی سمر