انجمن «سمر» از سال ۱۳۹۵ به طور رسمی و در قالب یک انجمن ادبی به همت دکتر علی اکبر ترابیان در حوزه داستان نویسی از چند وجه ورود پیدا کرده است: آموزش داستان نویسی به صورت کارگاهی و آکادمیک، تولید و نشر مجموعه های داستانی، برگزاری نشست های مستمر نقد و تولید داستان، تدوین و تألیف کتب نظری در حوزه آموزش داستان نویسی و …

در حال حاضر انجمن «سمر» با بیش از ۱۱۰ نویسنده (مبتدی، متوسط، حرفه ای) و بیش از ۱۰ نفر مدرس به طور مستمر درحال برگزاری کارگاه تخصصی، نشست های نقد و تولید داستان، چاپ و نشر مجموعه های داستانی و فعالیت در فضای مجازی می باشد.

مدرسین انجمن ادبی سمر

اعضای انجمن ادبی سمر