دوره های داستان نویسی مقدماتی دکتر ترابیان

در دوره های داستان نویسی که به طور کارگاهی توسط استاد ترابیان تدریس شده است هنر آموزان با تعریف داستان کوتاه، تفاوت ها و شباهت ها با انواع مشابه، انواع حادثه، حادثه ی داستانی و تفاوت آن با یک حادثه ی غیر داستانی، روایت، زمان و مکان در داستان و شیوه ی روایت آشنا می شوید. مسلم است که این گام گام نخست است اما باید  درست برداشته شود تا بتوان راه را ادامه داد.

داستان کودک دو

داستان کودک دو

170,000 تومان

داستان-بلند-1

داستان بلند یک

170,000 تومان

داستان بلند 2

داستان بلند دو

170,000 تومان

داستان-بلند-3

داستان بلند سه

170,000 تومان

داستان-بلند-4

داستان بلند چهار

170,000 تومان

1 کارگاه آموزش داستان نویسی
انجمن ادبیات داستانی سمر
ساعت ها آموزش کارگاهی اصول و فنون داستان نویسی و انواع سبک های ادبی

دوره های مکاتب ادبی و سبک شناسی دکتر ترابیان

در رئالیسم، شخصیت‌پردازی، زاویه دید و روایت را بسیار پرمغزتر به کار می‌بریم تا بتوانیم زوایای روشن‌تر و عمیق‌تری از واقعیت را در داستانمان به تصویر بکشیم. در رئالیسم جادویی از حس به فراحس می‌رویم و در قالب تکنیک‌ها، جادو و معنا را در داستان جاری می‌کنیم و خواننده را همراه خود در داستان می‌سازیم. در سورئال شما با واقعیت‌برتر روبرو هستید و قرار است آن را به تصویر بکشید.. قسمت‌هایی از یک موضوع را نشان دهید که کمتر دیده و یا اصلا دیده نشده و قرار است برای اولین بار از زبان شما که  ساختار سورئالی آموخته است، به تماشا درآید. زبانی که ناخودآگاه‌نویسی را تمرین کرده و با تکنیک‌های این سبک هیجان انگیز آشنا شده است.

مدرنیسم2

کارگاه داستان نویسی سبک مدرنیسم دو

220,000 تومان

پست مدرنیسم1

کارگاه داستان نویسی سبک پست مدرنیسم یک

220,000 تومان

پست مدرنیسم2

کارگاه داستان نویسی سبک پست مدرنیسم دو

220,000 تومان