دوره های داستان نویسی مقدماتی دکتر ترابیان

در دوره های داستان نویسی که به طور کارگاهی توسط استاد ترابیان تدریس شده است هنر آموزان با تعریف داستان کوتاه، تفاوت ها و شباهت ها با انواع مشابه، انواع حادثه، حادثه ی داستانی و تفاوت آن با یک حادثه ی غیر داستانی، روایت، زمان و مکان در داستان و شیوه ی روایت آشنا می شوید. مسلم است که این گام گام نخست است اما باید  درست برداشته شود تا بتوان راه را ادامه داد.

دوره های داستان نویسی پیشرفته دکتر ترابیان

1 کارگاه آموزش داستان نویسی
انجمن ادبیات داستانی سمر
ساعت ها آموزش کارگاهی اصول و فنون داستان نویسی و انواع سبک های ادبی

دوره های مکاتب ادبی و سبک شناسی دکتر ترابیان

در رئالیسم، شخصیت‌پردازی، زاویه دید و روایت را بسیار پرمغزتر به کار می‌بریم تا بتوانیم زوایای روشن‌تر و عمیق‌تری از واقعیت را در داستانمان به تصویر بکشیم. در رئالیسم جادویی از حس به فراحس می‌رویم و در قالب تکنیک‌ها، جادو و معنا را در داستان جاری می‌کنیم و خواننده را همراه خود در داستان می‌سازیم. در سورئال شما با واقعیت‌برتر روبرو هستید و قرار است آن را به تصویر بکشید.. قسمت‌هایی از یک موضوع را نشان دهید که کمتر دیده و یا اصلا دیده نشده و قرار است برای اولین بار از زبان شما که  ساختار سورئالی آموخته است، به تماشا درآید. زبانی که ناخودآگاه‌نویسی را تمرین کرده و با تکنیک‌های این سبک هیجان انگیز آشنا شده است.