1 کارگاه آموزش داستان نویسی
انجمن ادبیات داستانی سمر
ساعت ها آموزش کارگاهی اصول و فنون داستان نویسی و سبک های ادبی
دکتر علی اکبر ترابیان
مدرس دانشگاه و کارگاه های داستان نویسی

کارگاه های داستان نویسی مقدماتی

در دوره های داستان نویسی که به طور کارگاهی توسط استاد ترابیان تدریس شده است هنر آموزان با تعریف داستان کوتاه، تفاوت ها و شباهت ها با انواع مشابه، انواع حادثه، حادثه ی داستانی و تفاوت آن با یک حادثه ی غیر داستانی، روایت، زمان و مکان در داستان و شیوه ی روایت آشنا می شوید. مسلم است که این گام گام نخست است اما باید  درست برداشته شود تا بتوان راه را ادامه داد.

مکاتب ادبی و سبک شناسی

در رئالیسم، شخصیت‌پردازی، زاویه دید و روایت را بسیار پرمغزتر به کار می‌بریم تا بتوانیم زوایای روشن‌تر و عمیق‌تری از واقعیت را در داستانمان به تصویر بکشیم. در رئالیسم جادویی از حس به فراحس می‌رویم و در قالب تکنیک‌ها، جادو و معنا را در داستان جاری می‌کنیم و خواننده را همراه خود در داستان می‌سازیم. در سورئال شما با واقعیت‌برتر روبرو هستید و قرار است آن را به تصویر بکشید.. قسمت‌هایی از یک موضوع را نشان دهید که کمتر دیده و یا اصلا دیده نشده و قرار است برای اولین بار از زبان شما که  ساختار سورئالی آموخته است، به تماشا درآید. زبانی که ناخودآگاه‌نویسی را تمرین کرده و با تکنیک‌های این سبک هیجان انگیز آشنا شده است.