گفت‌وگو با مهدی غبرایی به مناسبت انتشار ترجمه‌های تازه‌اش از ادبیات آفریقا

کشف صداهای تازه «درآمدن از فصل خشک» از چارلز مونگوشی و «زیر درختچه یاسمن» از میا کوتو تازه‌ترین ترجمه‌های مهدی غبرایی‌اند که هر دو به ادبیات آفریقا مربوط‌اند. از مونگوشی پیش از این کتابی به فارسی منتشر نشده بود؛ اما میا کوتو با کتاب «دیار خوابگردی» که این نیز به همت غبرایی به فارسی برگردانده…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد