اعتصاب در هالیوود؛ نویسندگان از هوش مصنوعی می‌ترسند

نویسندگان از چه می ترسند نویسندگان هالیوود دست به اعتصاب زده‌اند تا ضمن دستیابی به حقوق بیشتر، تکلیف آینده خود را در مواجهه با هوش مصنوعی مشخص کنند.در قرن نوزدهم، زمانی که کارخانه‌های نساجی به بهانه صنعتی‌شدن دستمزد کارگران را کاهش دادند و شرایط سخت‌تری را بر آن‌ها تحمیل کردند، کارگران علیه قدرت‌های بزرگ به‌پا…

1 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد