گفت‌وگو با ناصر غیاثی به مناسبت انتشار «تابستانی با پروست» با ترجمه او

کار ادبیات باز کردن چشم و گوش‌هاست «مارسل پروست» کسی است که شیفتگان ادبیات در برابر نامش می‌ایستند تا به خاطر نوشتن اثر معروفش که بلندترین رمان جهان هم هست به او ادای احترام کنند: «در جست‌وجوی زمان ازدست رفته». شاید به خاطر همین احترام است که اغلب بخشی از ما نمی‌تواند بگوید خواندن این…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد