نقدی بر دو فیلم “صحنه‌هایی‌از یک ازدواج” و “داستان‎‌ازدواج”

به بهانه تعریف عشق! در این نوشتار به مقایسه تطبیقی داستان دو فیلم پرداخته‌ام. لازم به ذکر است این مقایسه صرفا از دیدگاه ژرف‌ساختی درونمایه‌های موضوع اصلی (ازدواج) است. فیلم "صحنه‌هایی‌از یک ازدواج" ساخته اینگمار برگمن (1973-سوئد) و "داستان‎‌ازدواج" ساخته…

1 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد