محمد گلی عضو انجمن سمر

گاه شمار ادبی محمد گلي گاه شمار ادبی محمد گلي کارشناس زبان و ادبیات فارسی خلاصه مهم ترین عناوين كسب شده «فقط در چند سال اخیر» دبير نمونه استان خراسان رضوي   دبیر نمونه منطقه                                                        دبیر اعزام به خارج فرهنگیان                                     دبیر بازنشسته با 30 سال سابقه کار، دریافت گروه تشویقی کاری و تقدیر نامه های…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد