نسخه کامل توپ مرواری آخرین اثر صادق هدایت منتشر شد.

سرانجام پس از گذشت ۷۵ سال نسخه کامل توپ مرواری، آخرین اثر صادق هدایت، منتشر شد. چند سال پیش سرانجام نسخه کامل و دستنویس "بوف کور" به همت م. ف. فرزانه، توسط نشر باران در سوئد منتشر شد. پس از آن ناصر پاکدامن "وغ‌وغ ساهاب" را در پاریس منتشر کرد و حال آخرین دستنویس توپ مرواری…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد