کارگاه تفکر انتقادی با رویکرد تحلیل فیلم (ترم ۱ و ۲)

انجمن ادبی سمر برگزار میکند: کارگاه تفکر انتقادی با رویکرد تحلیل فیلم تفکر انتقادی از جمله مهارت‌های زندگی سالم در جوامعی است که با تقابل سنت و مدرنتیه دست و پنجه نرم می‌کنند کاوش نقادانه باورهای خود و پرسشگری سنجش‌گرانه از باورمندان از جمله اهدافی است که در کلاس‌های تفکر انتقادی به تمرین آن می‌نشینیم.…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد