گزیده هایی از مقاله “کودکی تا نویسندگی فقط یک شب فاصله است” قلم جان هوارد گریفین

از کودکی تا نویسندگی فقط یک شب فاصله است گزیده هایی از مقاله کودکی تا نویسندگی فقط یک شب فاصله است قلم جان هوارد گریفین قاپیدن لحظه ها بیشتر ما خیلی محتاطانه زندگی می کنیم و کارمان را آن قدر ارزشمند نمی دانیم که خودمان را فداش کنیم. زندگی باید آموزشی مدام برای نویسنده باشد.…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد