فراخوان سومین دوره‌ی جشنواره داستان‌ کودک و نوجوان سیرجان (به قلم بزرگسالان)

فراخوان سومین دوره‌ی جشنواره داستان‌ کودک و نوجوان سیرجان (به قلم بزرگسالان)   سومین دوره‌ی جشنواره داستان‌ کودک و نوجوان سیرجان (به قلم بزرگسالان) برگزار می‌شود. این جشنواره با موضوع آزاد در سه بخش برگزار می‌شود: بخش رمان چاپ شده برای نوجوان بخش داستان کوتاه برای کودک بخش داستان کوتاه برای نوجوان جوایز: ? جایزه‌ی…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد