برگزاری اولین جلسه کارگاه داستان نویسی یک انجمن سمر

اولین جلسه کارگاه داستان نویسی یک، از سوم بهمن ماه برگزار می شود. زمان : چهارشنبه ها، 5 عصر مکان : کانون دانشگاهیان خراسان - بین سه راه آب و برق و وکیل آباد 22 - جنب گل فروشی برای اطلاعات بیشتر به آی دی تلگرام @Razavi_Homa مراجعه شود.

1 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد