شکل‌های زندگی دو سال بعد از درگذشت خالق دایی جان ناپلئون

چشم‌انداز دایی‌جان ناپلئون اگرچه تاریخ انتشار «دایی جان ناپلئون» به اواخر دهه چهل شمسی بازمی‌گردد، اما مضمونی که در این داستان سراسر خواندنی پی گرفته شده است به خلقیات ما ایرانیان نیز بازمی‌گردد و آن نوعی دشمن‌هراسی است. این مسئله درباره دایی جان ناپلئون حادتر هم می‌شود، زیرا با تجربه‌های شخصی وی در جنگ‌های ممسنی-کازرون…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد