برگزاری آخرین جلسه ترم دوم کارگاه پست مدرنیسم در زمستان 1401

آخرین جلسه ترم دوم کارگاه پست مدرنیسم در زمستان ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه به موضوع تنهایی، مرگ، هستی و زمان از دیدگاه هایدگر و ملاصدرا پرداخته شد و روش های تکنیکی برای به استخدام در آوردن این موضوعات در داستان به صورت کارگاهی با معلمی و تسهیل گری دکتر علی اکبر ترابیان تمرین…

1 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد