مهرداد دبیری عضو انجمن ادبیات داستانی سمر

هوالحق مهرداد دبیری از حدود سال های 1390 و با حضور در کارگاه های داستان نویسی استاد علی اکبر ترابیان در فرهنگسرای آریو مصلی نژادِ شهر مشهد تمرین برای داستان نویسی را آغاز نمودم. کارگاه های فعال، پر شور و…

0 دیدگاه

معصومه یسبی بجد عضو انجمن ادبیات داستانی سمر

معصومه یسبی بجد محل تولد شهرستان بیرجند واقع درخراسان جنوبی دانشجوی کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزش وبهسازی منابع انسانی پژوهشگر برتر در مسائل درسی دانش آموزان آثار کتاب مجموعه داستان کوتاه اجتماعی" " با جمعی از نویسندگان که 9 داستان…

1 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد