بيوگرافی رومن گاری

...فقط شش ماه پس از ملاقات آنها بود که ، در طی هفته «یوم التکفیر» سرانجام تغییر محسوسی در حالات گلوکمن روی داد. احساس می‌شد که به خود مطمئن‌تر است و حتی ، چنانکه از بند رسته باشد ، تا اندازه‌ای آرام و آسوده می‌نماید. دیگر هنگام کار خود را از انظار پنهان نمی‌کرد و…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد