مسابقه داستان نویسی کوتاه زنان Mslexia 2024 فراخوان داد

مسابقه داستان نویسی کوتاه زنان Mslexia 2024 منتشر شد. این مسابقه توسط مجله بریتانیایی Mslexia برای نویسندگان زن برگزار می شود. این مسابقه برای داستان های کوتاه و کامل منتشر نشده تا 3000 کلمه است. نوشته ها باید به زبان انگلیسی یا گویش انگلیسی باشد. هزینه ورود هزینه ورود برای ثبت نام در داستان نویسی…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد