کارگاه های ترم زمستان انجمن ادبیات داستانی سمر

زمان کارگاه های ترم زمستان  انجمن ادبیات داستانی سمر   اولین جلسه کارگاه های ترم زمستان شنبه 24 آذرماه  در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود زمان برگزاری کارگاه ها : شنبه ها ?ساعت 3 تا 4/5 داستان نویسی سه ?ساعت 4/5 تا 6 نقد و تولید ?ساعت 6 تا 7/5 تخصصی ژانرنویسی همچنین انجمن سمر برای…

1 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد