نگاهی تطبیقی به «سنگ صبور» صادق چوبک و «بوف کور» صادق هدایت

چرا «سنگ صبور» در گذار از اثری ماندگار به شاهکار نابختیار است؟ سنگ صبور مرتضی حاجی‌عباسیش آیا سنگ صبور رمانی شاهکار در ادبیات معاصر ایران قلمداد می‌شود؟ چرا چنین است و آیا این تلقی درستی‌ است؟ این مقاله بر آن است تا با بازخوانی این اثر مهم که از زمان انتشار در سال ۴۵ شمسی،…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد