جایزه داستان‌نویسی «سیمین» فراخوان داد+جزئیات

فراخوان پنجمین دوره جایزه داستان نویسی سیمین سیدمحمدحسین حسینی، مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری راوی با تبیین اهدافِ کلی جایزه ادبی «سیمین» گفت: توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، حمایت از استعدادهای داستان‌نویسی، تجلیل از بانوی بزرگ داستانویسی ایران سیمین دانشور و تشویقِ استعدادهای نوظهور نویسندگی و انگیزه‌بخشی به نوقلمان ازجمله اهداف این جشنواره است. فراخوان پنجمین دوره جایزه داستان…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد