انتشار فهرست اولیه جایزه ادبیات داستانی عربی ۲۰۲۴

جایزه بین المللی ادبیات داستانی عربی فهرست اولیه و نام داوران سال ۲۰۲۴ خود را منتشر کرد. به نقل از سایت جایزه۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، جایزه بین‌المللی ادبیات داستانی عربی (IPAF) که به عنوان معتبرترین جایزه ادبی در جهان عرب شناخته می‌شود، فهرست اولیه خود را متشکل از ۱۶ رمان برای رقابت جدید اعلام کرد. این…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد