دیوانگی در شعر مولوی از نظر استاد شفیعی کدکنی+معرفی کتاب

بخشی از مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی بر گزیده غزلیات شمس زبان شعر مولوی می‌گویند انسان در «زندان‌ْسرای زبان» زندگی می‌کند و هر کسی اهل هر زبانی که باشد زندانی زبانِ خویش است و جهان را در محدوده زبان خویش می‌بیند و می‌شناسد؛ مثل کسی که در اتاقی در بسته با چهار دیوار و یک پنجره…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد