نگاهی به كتاب «قرن من» اثر گونتر گراس

نگاهی به كتاب «قرن من» اثر گونتر گراس شكوه و ظلمتِ توامانِ یك قرن   مایكل هنری هیم ترجمه: فاطمه رحمانی كتاب «قرن من» اثر گونتر گراس، نویسنده برجسته آلمانی به تازگی از سوی نشر نیلوفر تجدید چاپ شد. این كتاب حاوی 100 داستان است كه در عین استقلال از هم به نوعی با هم…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد