دیدگاه‌های انتقادی و اهمیت بدیع الزمان فروزانفر در ادبیات

اهمیت بدیع‌الزمان فروزانفر «بدون تردید بدیع‌الزمان فروزانفر یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های علمی روزگار ماست که با پایمردی و همت بلند توانسته است در اغلب شاخه‌های مهم فرهنگی و هنری در یک قرن گذشته تأثیرات فراوانی از خود بر جای بگذارد.» به نقل از ایسنا، محمد حسینی باغسنگانی در مجموعه پژوهشی «چراغداران فکر و فرهنگ و…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد