فراخوان داستان نویسی فصل‌نامه SmokeLong 2024 انگلیس منتشر گردید

فراخوان داستان نویسی فصل‌نامه SmokeLong 2024 انگلیس منتشر شد این رقابت توسط مجله ی ادبی آنلاین SmokeLong Quarterly که به داستان‌های کوتاه (فلش) اختصاص دارد، برگزار می شود. تمام آثار باید به زبان انگلیسی و حداکثر ۱۰۰۰ کلمه باشند. داستان های غیر انگلیسی که ترجمه شده‌اند با رعایت قوانین کپی رایت نیز پذیرفته می شود. شعر پذیرش…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد