عکس نوشت 54: مسلم انصاریان – آمنه جهاندوست – سمانه حسینی- مهتاب صادقی

عکس نوشت 54 به غیر از تو نظر پوشم شراب معرفت نوشم زخاک سجده می جوشم به دریا می رسم؟ آری چه اعجازی در این عالم بود بالاتر از آنی؟  که سر بر سجده ای اما به باطن شاه شاهانی در این افتادن بر خاک, چه اکسیری نهان استی؟ که بی حاجت به جام ومی…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد