عکس نوشت 54: مسلم انصاریان – آمنه جهاندوست – سمانه حسینی- مهتاب صادقی

شماره 1: به غیر از تو نظر پوشم شراب معرفت نوشم زخاک سجده می جوشم به دریا می رسم؟ آری چه اعجازی در این عالم بود بالاتر از آنی؟  که سر بر سجده ای اما به باطن شاه شاهانی در…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد