مهسا بهزادی عضو انجمن سمر

مهسا بهزادی متولد 1374 کارشناس ارشد حسابداری مدیریت مدرس زبان انگلیسی شروع داستان نویسی از سال 1388 شرکت در دوره های آموزشی از سال 1390 رتبه ها : رتبه برتر در مسابقات خوارزمی سال 1390 رتبه برتر در مسابقات قرآن و معارف اسلامی، فرهنگی و هنری سال 92-91 رتبه برتر استانی در مسابقات فرهنگی هنری…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد