خوانشی از داستان “خروس قلم سبز” نوشته هما رضوی زاده در ماهنامه ادبیات داستانی چوک

  در صد و نهمین شماره ماهنامه چوک شهریور 98، به قلم مهناز رضایی (لاچین) بخوانید: خوانشی بر " خروس قلم سبز " نوشته  هما رضوی زاده. صفحات 47 تا 50 ماهنامه چوک دانلود ماهنامه از سایت: www.chouk.ir *   ?????????????????????????????????????? داستان خروس قلم سبز نوشته هما رضوی زاده تقدیری پانزدهمین دوره جایزه بین المللی…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد