فراخوان روایت نویسی مو به مو منتشر شد

فراخوان روایت نویسی مو به مو منتشر شد.  اهداف جشنواره افزایش آگاهی جامعه از بیماری‌های مرتبط با مو و شرایط خاص زندگی بیماران مبتلا تشویق افراد بیمار و اطرافیان به گفتگو درباره شرایط خود و روایت تلخی و شیرینی‌های زندگی تغییر در خویشتن‌پنداری بیماران و افزایش اعتماد به نفس در آنها ایجاد جامعه‌ای همدل، حامی…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد