نقد داستان میرزا خطاط از سید محمدعلی جمالزاده

داستان میرزا خطاط، در آبان‌ماه 1337، در ژنو، توسط جمال‌زاده نوشته شده است. این داستان نیز، مانند اکثر داستان‌های کوتاه دیگر جمال‌زاده، در ابتدا چند خطی توضیح اضافه دارد، توضیحاتی که بیان کننده‌ی نظر شخصی نویسنده، در بابِ موردی است…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد