نخستین سالمرگ کیومرث پوراحمد؛ نگاهی به فعالیت حرفه‌ای کارگردان فیلم قصه‌های مجید

خوانش میراث سینمایی کیومرث پوراحمد به بهانه نخستین سالمرگش یک‌ سالی از مرگ کیومرث پوراحمد فیلمساز مهم می‌گذرد؛ فیلمسازی که می‌توان در میراث سینمایی‌ای که از خود به‌جا گذاشت، درس‌های ارزشمندی آموخت اما دراین‌میان شاید مهمترین آنها دغدغه داشتن نسبت به ایران و هویت ایرانی بود؛ فیلمسازی که می‌خواست ایرانی باشد و بماند؛ یادش ماندگار.…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد