گفت و گو با محمدرضا مرعشی پور درباره انتشار رمان های سه‌گانه نجیب محفوظ

گفت‌وگو با محمدرضا مرعشی‌پور به مناسبت انتشار سه‌گانه نجیب محفوظ نجیب محفوظ شاخص‌ترین نماینده رمان عربی است و بسیاری سه‌گانه او را مهم‌ترین رمان عربی و بخشی از ادبیات جهانی در قرن بیستم به شمار می‌آورند. نجیب محفوظ در سال‌های میانی قرن بیستم با تأثیرگرفتن از نویسندگان رئالیستی و به طور خاص فلوبر آثاری رئالیستی…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد