چهارمین دوره کارگاه مجازی نوشتن خلاق – هما رضوی زاده

صدای خودت را بشنو!   تصور غلط "نویسنده بالفطره بودن" را برای همیشه پاک کنیم. در نوشتن خلاق یاد می‌گیریم ذهن را به سطح خودآگاه هدایت کنیم تا بتوانیم هر وقت اراده کنیم، بنویسیم. آموزش بداهه‌نویسی برای عکس‌ها، واژه‌ها یا…

0 دیدگاه

دومین دوره کارگاه مجازی نوشتن خلاق- هما رضوی زاده

    🔺🔻نویسنده درون خود را کشف کن!🔺🔻 🔶 دومین کارگاه مجازی نوشتن خلاق هما رضوی زاده 🔶 ✅ در دو ترم   سرفصل های ترم اول 1.خوشه سازی (تفکر تصویری) 2.الگوی کودکی (سرچشمه های نگارش طبیعی) 3.مفهوم و تصویر…

3 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد