تهدید کرونا را به فرصت تبدیل می کنیم

نویسندگان شهرمان در گفت وگو با قدس: تهدید کرونا را به فرصت تبدیل می کنیم سرورهادیان/ کرونا که آمد، روزهای متفاوتی را برایمان رقــم زد. روزهایی که در آغازین راه، ناشــناختگی اش، ناباوری را به همراه داشــت، اخبار گوناگون از…

0 دیدگاه

رونمایی از کتاب مجموعه داستان نویسندگان سمر و اعلام اسامی برندگان نهایی مسابقه داستان نویسی انجمن سمر

انجمن ادبیات داستانی سمر برگزار می کند : مراسم رونمایی از کتاب مجموعه داستان  نویسندگان سمر   اعلام اسامی برندگان نهایی اولین مسابقه داستان نویسی انجمن سمر   زمان : شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۶ مکان : کانون دانشگاهیان خراسان -  بین…

1 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد