تهدید کرونا را به فرصت تبدیل می کنیم

نویسندگان شهرمان در گفت وگو با قدس: تهدید کرونا را به فرصت تبدیل می کنیم سرورهادیان/ کرونا که آمد، روزهای متفاوتی را برایمان رقــم زد. روزهایی که در آغازین راه، ناشــناختگی اش، ناباوری را به همراه داشــت، اخبار گوناگون از شــناخت بیماری ســبب شــد تأثیر آن هر روز در زندگی مردم جدی تر شود و…

0 دیدگاه

رونمایی از کتاب مجموعه داستان نویسندگان سمر و اعلام اسامی برندگان نهایی مسابقه داستان نویسی انجمن سمر

انجمن ادبیات داستانی سمر برگزار می کند : مراسم رونمایی از کتاب مجموعه داستان  نویسندگان سمر   اعلام اسامی برندگان نهایی اولین مسابقه داستان نویسی انجمن سمر   زمان : شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۶ مکان : کانون دانشگاهیان خراسان -  بین سه راه آب و برق و وکیل آباد ۲۲ – جنب گل فروشی   همچنین…

1 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد