برگزاری کارگاه مجازی “چگونه داستان مینی مال بنویسیم” نجمه مولوی

چگونه داستان مینی مال بنویسیم؟ نوشتن چنین داستان هایی آسان نیست. فراموش نکنید که شعر نمی نویسید فضاسازی را به حداقل برسانید. تعلیق حرف اول را می زند. پایانه مهم ترین جذابیت داستان است. برای موفقیت بیشتر داستان های 55…

0 دیدگاه

دومین دوره کارگاه مجازی نوشتن خلاق- هما رضوی زاده

    🔺🔻نویسنده درون خود را کشف کن!🔺🔻 🔶 دومین کارگاه مجازی نوشتن خلاق هما رضوی زاده 🔶 ✅ در دو ترم   سرفصل های ترم اول 1.خوشه سازی (تفکر تصویری) 2.الگوی کودکی (سرچشمه های نگارش طبیعی) 3.مفهوم و تصویر…

3 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد