گفت‌وگو با محمد حامد درباره یون فوسه، برنده نوبل ادبیات 2023

نام‌پذیر‌کردن نام‌ناپذیر یون فوسه در ایران بیش از همه با نمایش‌نامه‌هایش و به‌واسطۀ ترجمه‌های محمد حامد، مترجم و اهل تئاترِ مقیم سوئد، شناخته می‌شود که تاکنون عمده آثار نمایشی فوسه را ترجمه و منتشر کرده است. به نقل از روزنامه شرق/شیما بهره‌منددبیر گروه فرهنگ‌/یون فوسه در ایران بیش از همه با نمایش‌نامه‌هایش و به‌واسطۀ ترجمه‌های…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد