حکایت عجیب رمان نویسی که هاراکیری کرد

یوکیو میشیما حکایت عجیب رمان نویس در بالکنی ایستاده ، انگار روی صحنه نمایش است . چهره ای معصوم و کوچک بر ارتشی که آن پایین جمع شده اند نمایان می گردد.چهره یوکیو میشیما ، که نام واقعی اش کیمیتاکه هیرائوکا است . او معروف ترین رمان نویس زنده ژاپن بود که در تاریخ ۲۵…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد