سفر پيچيده جيمز كامرون ادامه دارد

فيلم «آواتار» با دلمشغولی های زيست‌محيطی توجه دنيا را برانگيخت سفر پيچيده جيمز كامرون ادامه دارد   رويا ديانت اين كارگردان سازنده 2 اثر از 10 فيلم پرفروش تاريخ سينماست این فیلم نفسگیر كه به تازگی از مرز فروش 2 میلیارد دلار هم عبور كرد تا سومین فیلم جیمز كامرون شود كه این مرز را…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد