سلسله نشست های خوانش متون عرفانی در انجمن سمر

سلسله نشست های خوانش متون عرفانی در انجمن ادبیات داستانی سمر با حضور دکتر ترابیان سلسله نشست های خوانش متون عرفانی در انجمن ادبیات داستانی سمر امروز یکشنبه نهم مرداد ماه جلسه خوانش متون عرفانی در انجمن سمر برگزار شد.…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد