بداهه نویسی سمانه ترحمی یوسفی – تمرینی در مدرنیسم استاد ترابیان

 بداهه نویسی سمانه ترحمی یوسفی  گل های کاغذی را تا می کنم توی جیبم می گذارم، جیب شلوار پشمی ام لنگ دمپایی ام گوشه اتاق نشسته و خر روی آن زل زده به من این پا و آن پا می شوم سایز ۴۵ مال آدمیزاد که نیست، پای خر است لنگ می زند کاه و…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد