عکس نوشت 6: علی اکبر ترابیان- فاطمه امیری- نازنین صابری و…

-مادر -جان مادر -چرا بعد از این همه بدبختی و دربدری و بد آوردن وقتی میرم پشت آینه خودم رو شکسته و زمین خورده نمی بینم، از خودم لجم می گیره چقدر خیره ام من!! -به بابای خدا بیامرزت رفتی مادر همیشه می گفت: ریشه به جا باشه باز سبز میشه! الهی نور به قبرش…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد