جلسه نقد و بررسی داستان “زنده بگور” صادق هدایت

جلسه نقد و بررسی چند داستان منتخب از صادق هدایت جلسه نقد و بررسی آثار داستان نویسان ایران که شروع شده است ، بعد از نقد داستان های جمالزاده و ساعدی، چند داستان منتخب از صادق هدایت را مورد نقد…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد