نقد و بررسی کتاب یکی بود ،یکی نبود محمد علی جمالزاده

نقد و بررسی کتاب یکی بود ،یکی نبود محمد علی جمالزاده در کارگاه نقد انجمن داستان نویسی سمر محمد علی جمالزاده از نویسندگان معاصر ایران و آغازگر ادبیات داستانی نوین در ایران است . او در سال 1309 هجری قمری…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد