مرگ ادبیات داستانی در سالی که گذشت

سایه سنگین مرگ در سال ۱۴۰۲ بر سر موسپید کرده‌های عالم ادبیات دنیای این عرصه علمی را در زانوی غم فرو برد. سوگ ادبیات در سالی که گذشت به گزارش سمر به نقل از ایرنا: سال ۱۴۰۲ فرهیختگان، نویسندگان و صاحبان فنون ادبیاتی رخ در نقاب خاک کشیدند که بی شک جای هر کدامشان خالی…

2 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد