داستان نویسان در داستان و رمان از چهره واقعی جنگ پرده بر می‌دارند

آرش مونگاری، نویسنده و منتقد ادبی گفت: نویسندگان ادبیات کلاسیک دیگر صرفاً نقال یا امانتدار محض سنت‌های قبل نبودند، بلکه در یک مسیر متفاوت با درگیر کردن خود در بطن متن و رویدادها، به شکل صریح و بی‌سابقه‌ای به تشریح چگونگی بروز جنگ و چگونگی مواجهه با فجایع، آسیب‌ها و واقعیت‌های بی‌رحم و خشن آن…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد